•  
 • ثبت سفارش هاست لینوکس
در حال انجام عملیات
1

برای سفارش هاست نیاز به انتخاب یک دامنه دارید لطفا نام دامنه خود را وارد نمائید :

www. ·
2
 • فضا150 مگابایت
 • پهنای باند5 گیگابایت
 • افزودن دامین 
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیس1
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه150 مگابایت
 • فضا750 مگابایت
 • پهنای باند10 گیگابایت
 • افزودن دامین1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیس2
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه750 مگابایت
 • فضا1500 مگابایت
 • پهنای باند15 گیگابایت
 • افزودن دامین2
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیس4
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه1500 مگابایت
 • فضا3000 مگابایت
 • پهنای باند20 گیگابایت
 • افزودن دامین3
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیس6
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه3000 مگابایت
 • فضا4500 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین5
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه4500 مگابایت
 • فضا60000 مگابایت
 • پهنای باند-1 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه60000 مگابایت
 • فضا10000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه10000 مگابایت
 • فضا10000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه10000 مگابایت
 • فضا10000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه10000 مگابایت
 • فضا1000000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه1000000 مگابایت
 • فضا1000000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه1000000 مگابایت
 • فضا1000000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه1000000 مگابایت
 • فضا1000000 مگابایت
 • پهنای باند30 گیگابایت
 • افزودن دامین-1
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • تعداد دیتابیسنامحدود
 • تعداد پارک دامیننامحدود
 • اکانت FTP 
 • پشتیبانی PHP 
 • کنترل پنلcpanel x3
 • محل دیتاسنترانگلستان
 • تعداد بازدید روزانه1000000 مگابایت
3
 • اطلاعات سفارش شما

 • سرویس انتخابی

  هاست لینوکس - پلن شماره 4

 • نام دامنه

  http://domain.ext

 • قیمت و دوره پرداخت دامنه

  سه سال

 • قیمت و دوره پرداخت سرویس

  سه سال

 • قابل پرداخت

  120,000 ریال

4
 • مشخصات شما

 • نام و نام خانوادگی

 • تلفن تماس

ثبت اطلاعات

 
5

درگاه بانکی را انتخاب نمائید ...

 • اطلاعات پرداخت و موجودی

 • مقدار موجودی شما

  ریال

 • قابل پرداخت

 

موجودی شما برای تکمیل سفارش کافی نمی باشد
شما می توانید سفارش خود را با استفاده از گزینه پرداخت بانکی تکمیل نمائید یا از پنل کاربری خود اقدام به افزایش موجودی کنید